(08) मटकी १ किलो (MTKI)

ही मटकी अनपोलिश्ड व गावरान आहे. यात खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ मटकी आहे. एकदम छान मोड येतात व चवीला पण छान आहे.

Description

ही मटकी अनपोलिश्ड व गावरान आहे. यात खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ मटकी आहे. एकदम छान मोड येतात व चवीला पण छान आहे.