(07) हरभराडाळ ३ किलो (HARBHRDAL)

या हरभराडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ हरभराडाळ आहे. व व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.

Description

या हरभराडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ हरभराडाळ आहे. व व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.