(04) मूगडाळ ३ किलो (MUGDAL)

या मूगडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ मुगडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.

Description

या मूगडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ मुगडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.