हा हरभरा गावरान आहे. चवीला चांगला आहे. चांगला शिजतो.

Description

हा हरभरा गावरान आहे. चवीला चांगला आहे. चांगला शिजतो.