मूग १ किलो (MUAG)

हा मूग  अनपोलिश्ड व गावरान आहे. यात खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ मूग आहे. एकदम छान मोड येतात व चवीला पण छान आहे.

Description

हा मूग  अनपोलिश्ड व गावरान आहे. यात खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ मूग आहे. एकदम छान मोड येतात व चवीला पण छान आहे.