बासमती तांदूळ ( लाबका ) ३ किलो (TANDUL)

Description

हा तांदुळ चवीला उत्तम आहे. व वास चांगला येतो.