बासमती तांदूळ ( तुकडा ) ३ किलो

हा तांदुळ चवीला उत्तम आहे. व वास चांगला येतो.

Description

हा तांदुळ चवीला उत्तम आहे. व वास चांगला येतो.