बाजरी ३० किलो (BAJRI)

हि बाजरी महाराष्ट्रातील आहे. यात खडा-काड्या काही नाही. एकदम स्वछ बाजरी आहे

Description

हि बाजरी महाराष्ट्रातील आहे. यात खडा-काड्या काही नाही. एकदम स्वछ बाजरी आहे