पांढरे तीळ १ किलो (TIL)

हे पांढरे तीळ मशीन क्लिन असल्यामुळे यात खडे व कचरा येत नाही.

Description

हे पांढरे तीळ मशीन क्लिन असल्यामुळे यात खडे व कचरा येत नाही.