Sale!

500.00 490.00

या तूरडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ तूरडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.

Description

या तूरडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ तूरडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.