ज्वारी ३० किलो (JWARI)

हि ज्वारी उत्तम असून यात खडा-काड्या काही नाही. एकदम स्वछ ज्वारी आहे. चवीला उत्तम आहे

Description

हि ज्वारी उत्तम असून यात खडा-काड्या काही नाही. एकदम स्वछ ज्वारी आहे. चवीला उत्तम आहे