(06) मटकीडाळ १ किलो (MTKIDAL)

या मटकीडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ मटकीडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.

Description

या मटकीडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ मटकीडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.