(03) शाबूदाणा ३ किलो (SHABUDANA)

10.00

हा शाबूदाणा १.५ – २ तासात मऊ भिजतो. व खुप चविष्ट आहे.

Description

हा शाबूदाणा १.५ – २ तासात मऊ भिजतो. व खुप चविष्ट आहे.