हुलगा १ किलो (HULGA)

हा हुलगा अनपोलिश्ड व गावरान आहे. यात खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ हुलगा आहे. एकदम छान मोड येतात व चवीला पण छान आहे.

Description

हा हुलगा अनपोलिश्ड व गावरान आहे. यात खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ हुलगा आहे. एकदम छान मोड येतात व चवीला पण छान आहे.