शाबूदाणा १ किलो (SHABUDANA)

हा शाबूदाणा १.५ – २ तासात मऊ भिजतो. व खुप चविष्ट आहे.

Description

हा शाबूदाणा १.५ – २ तासात मऊ भिजतो. व खुप चविष्ट आहे.