वाडाकोलम तांदूळ १० किलो (TANDUL)

हा तांदुळ चवीला उत्तम आहे. व वास चांगला येतो.

Description

हा तांदुळ चवीला उत्तम आहे. व वास चांगला येतो.