वाटाणा १ किलो (VATANA)

हा वाटाणा अनपोलिश्ड व गावरान आहे. यात खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ वाटाणा आहे. एकदम छान चव आहे व लवकर शिजतो.

Description

हा वाटाणा अनपोलिश्ड व गावरान आहे. यात खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ वाटाणा आहे. एकदम छान चव आहे व लवकर शिजतो.