मसूरदाळ ५ किलो (MSURDAL)

या मसूरडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ मसूरडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.

Description

या मसूरडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ मसूरडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.