बाजरी 5 किलो (BAJRI)

हि बाजरी महाराष्ट्रातील आहे. यात खडा-काड्या काही नाही. एकदम स्वछ बाजरी आहे.

Description

हि बाजरी महाराष्ट्रातील आहे. यात खडा-काड्या काही नाही. एकदम स्वछ बाजरी आहे.