चवळी १ किलो

70.00

या चवळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ चवळी आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.

Description

या चवळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ चवळी आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.