गहू ३० किलो (GAHU)

हा गहू mp लोकवण आहे. या गव्हात खडा-काड्या काही नाही. एकदम स्वछ गहू आहे. चवीला उत्तम आहे.

Description

हा गहू mp लोकवण आहे. या गव्हात खडा-काड्या काही नाही. एकदम स्वछ गहू आहे. चवीला उत्तम आहे.