कोलम तांदूळ ३ किलो (TANDUL)

हा तांदुळ चवीला उत्तम आहे. व वास चांगला येतो

Description

हा तांदुळ चवीला उत्तम आहे. व वास चांगला येतो