उडीदडाळ ३ किलो (UDIDDAL)

या उडीदडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ उडीदडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.

Description

या उडीदडाळीत खडे वगैरे काहीनाही एकदम स्वछ उडीदडाळ आहे. व्यवस्थित शिजते व चवीला पण छान आहे.