इंद्रायणी तांदूळ १० किलो (TANDUL)

हा तांदूळ शेतकऱ्याने स्वतःच्या हाताने झोडलेला ( हातसडीचा ) आहे व चवीला उत्तम आहे. व वास चांगला येतो

Description

हा तांदूळ शेतकऱ्याने स्वतःच्या हाताने झोडलेला ( हातसडीचा ) आहे व चवीला उत्तम आहे. व वास चांगला येतो